top of page

Huisregels reserveringsdeel

Het reserveringsdeel is voor :
Loopse teven
Honden die niet met andere honden kunnen of willen spelen
Bange honden
Honden die om medische redenen niet met andere honden kunnen of mogen spelen

Uiteraard kunt u hier ook lekker trainen en of spelen met uw hond. Let er wel op dat u eventuele speeltjes niet laat liggen in het reserveringsdeel, dit om problemen te voorkomen.

U kunt dit deel gratis reserveren 

Regels die gelden op het terrein van Stichting Hondenspeeltuin Hoogeveen:

● U bent als eigenaar en/of begeleider van uw hond/honden op het terrein van de hondenspeeltuin te allen tijde volledig voor hen verantwoordelijk en aansprakelijk
 

● Het betreden van de hondenspeeltuin is geheel voor eigen risico

● Elke eigenaar/begeleider van (een) hond(-en) is op het terrein zelf verantwoordelijk voor door hen aangerichte schade van welke aard dan ook

● De Stichting Hondenspeeltuin Hoogeveen en diens vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan dier of mens in welke vorm dan ook

● Houdt uw hond altijd onder controle, vooral als hij zich vervelend gedraagt naar andere honden. Hier valt ook het zogenaamde “rij-gedrag” onder. Dat is niet toegestaan

● Het is niet aan te raden om pups onder 4 maanden mee te nemen. Dit is niet veilig vanwege het eventuele Parvo virus

● Stichting Hondenspeeltuin Hoogeveen, adviseert de honden op tijd en volledig te laten inenten of te laten titteren voordat ze in de hondenspeeltuin komen

● Agressieve en/of niet gesocialiseerde honden  mogen niet in het algemene deel, voor deze honden kunt u het reserveringsdeel gebruiken.

● Houdt altijd zicht en toezicht op uw hond(-en). Blijf in hun nabijheid

● Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Hondenspeeltuin Hoogeveen, mag/mogen u te allen tijde bij ongeoorloofd gedrag van uw hond(-en), sommeren om de hondenspeeltuin te verlaten

● Zorg ervoor dat uw hond niet oververhit raakt tijdens het spelen of met warm weer. Laat uw hond altijd genoeg water drinken i.v.m. oververhitting.

● Onze hondenspeeltuin is toegankelijk voor alle honden, groot en klein. Er wordt niet naar het ras gekeken van de hond maar naar het gedrag, elke sociale hond is welkom

● Houdt uw hond te alle tijde aan de lijn vanaf de parkeerplaats naar de hondenspeeltuin. Wanneer u dit niet doet, is het uw eigen risico. U bevindt zich daar op een openbare weg

● Neem geen eigen hondenspeeltjes mee de hondenspeeltuin in. Vaak willen honden hun speeltje niet delen met andere honden. Ruzie is al snel het gevolg

● Ga niet met hondensnoepjes strooien! De meeste honden kennen elkaar niet. Een ruzie om een hondenkoekje is dan ook al snel het resultaat. Daarnaast kunnen honden allergisch zijn voor bepaalde producten

● Onze hondenspeeltuin is niet bedoeld om uw hond/honden hier achter te laten en daarna (bijvoorbeeld) zelf in de stad een boodschap te gaan doen

● Laat uw hond vooraf buiten de hondenspeeltuin uit. Mocht uw hond toch zijn behoefte doen in de hondenspeeltuin, ruim het dan op en deponeer het in een plastic zakje in de daarvoor bestemde bakken

● Geen afval laten slingeren. Deponeer dit in de daarvoor bestemde bakken

● Kinderen onder de 12 jaar mogen niet zonder begeleiding de hondenspeeltuin in

● Houdt u zich niet aan de regels dan kan u door het Bestuur of vertegenwoordigers daarvan, de toegang tot de speeltuin worden ontzegd

● Het is verboden om alcoholische dranken en drugs te gebruiken in de hondenspeeltuin

● Stichting Hondenspeeltuin Hoogeveen, behoudt zich het recht voor om de openingstijden van het terrein gedurende het jaar aan te passen, bij extreem/gevaarlijk weer en in andere gevallen wanneer het bestuur dat nodig acht, de speeltuin te sluiten dan wel een aantal dagdelen de speeltuin te reserveren voor evenementen

● Door het betreden van de speeltuin verklaart de hondeneigenaar/honden-begeleider/bezoeker van Hondenspeeltuin Hoogeveen akkoord te zijn met bovenstaande regels van Stichting Hondenspeeltuin Hoogeveen. De Stichting heeft te allen tijde het recht deze regels te wijzigen.

● Op grond van artikel 461 Wetboek van Strafrecht (verboden toegang op het terrein voor onbevoegden), geeft Stichting Hondenspeeltuin Hoogeveen alleen aan die personen toestemming c.q. de bevoegdheid het terrein te betreden die ook de bedoeling hebben met hun hond of honden het terrein te gebruiken waarvoor het bedoeld is, namelijk als hondenspeeltuin en zich daarbij ook zullen houden aan bovenstaande regels. Met de Gemeente Hoogeveen is overlegd dat Bijzonder Opsporingsambtenaren van de Gemeente Hoogeveen bij overtreding van genoemd artikel eventueel verbaliserend kunnen optreden. N.B.: Bij de ingang van het terrein is daartoe duidelijk zichtbaar een verbodsbord ex art. 461 Wetboek van Strafrecht opgehangen.

bottom of page